Diëtistenpraktijk

Jitske Visser

Welkom op de website van Diëtistenpraktijk Jitske Visser.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen over voeding, dieet en gezonde leefstijl.
Op de website kunt u info vinden over de diëtist, het spreekuur en het maken van een afspraak.

Wie zijn wij

Jitske Visser werkt al bijna 14 jaar als diëtist, de eerste 7 jaar als diëtist bij de thuiszorg en sinds begin 2009 als zelfstandig gevestigd diëtist. Op verschillende locaties heb ik mijn werkervaring opgedaan en uitgebreid. In september 2015 kwam Dineke Jongsma als stagiaire bij mij binnen wandelen. Na een leuke en leerzame periode vond ik haar input zodanig passen bij mijn visie en inzicht dat ik haar gevraagd heb met mij te gaan samenwerken. Met onze gezamenlijke kennis en inzichten kunnen we nog beter aansluiten bij de wens van de cliënt. Hierdoor is diëtistenpraktijk Friesland uitgegroeid naar een jong, dynamisch maar professioneel team. We zijn van vele markten thuis qua voedings- en dieetvoorlichting.

Werkwijze

Samen met u stelt de diëtist een dieetadvies op dat bij uw wensen en mogelijkheden past.
De nadruk tijdens de begeleiding ligt op het blijvend veranderen van het eet- en leefpatroon.
Een dieet heet dan ook geen dieet meer, maar een leefstijladvies. Er zal met u bekeken worden wat er in uw situatie haalbaar is zonder dat u het gevoel heeft dat u een advies volgt wat vele beperkingen en aanpassingen heeft.
Daarbij gaat de diëtist uit van uw huidige eetgewoonten, gezinssituatie en financiële mogelijkheden. Verder besteedt de diëtist aandacht aan moeilijke situaties, variatiemogelijkheden, het stapsgewijs veranderen van minder goede eetgewoonten, het lezen van etiketten en het leren herkennen van valkuilen en verleidingen.
Het uiteindelijke doel wat nagestreefd wordt is dat u een advies krijgt wat de gewenste resultaten geeft en wat over een langere periode zonder beperkingen gevolgd kan worden. Dat is uw nieuwe leefwijze.


Kwaliteit

De diëtisten van diëtistenpraktijk Jitske Visser zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Door een verplicht aantal bij- en nascholingen en protocollair werken wordt het kwaliteitsniveau gehandhaafd.

Privacy

De diëtisten van diëtistenpraktijk Jitske Visser zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houden zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.


Verwijzingen

U kunt voor vele voedings- of leefstijlvragen terecht bij Diëtistenpraktijk Jitske Visser.
Wanneer u zelf graag iets wilt verbeteren aan uw figuur, voedingspatroon, leefstijl en/ of gezondheid. Of als u op advies van uw behandelend arts een dieet moet volgen of voedingspatroon moet aanpassen en wordt doorverwezen naar een diëtist.
Hierbij kunt u denken aan:

• Overgewicht
• Ondergewicht
• Diabetes Mellitus
• Hypercholesterolaemie
• Hypertensie
• Maag- en darmklachten
• Eetstoornissen
• Voedselallergie en voedselovergevoeligheid
• Hartfalen
• COPD
• Ondervoeding
• Nierinsufficiëntie
• Jicht

U heeft in principe geen verwijsbrief meer nodig om een bezoek te brengen aan de diëtiste. Echter in sommige gevallen vraagt de verzekering er wel om. Vraag naar de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn. Een verwijsbrief moet nooit een belemmering zijn om te werken aan uw gezondheid.

Vergoedingen

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering valt binnen de basisverzekering en wordt volledig vergoed.
Er worden 3 behandeluren per kalenderjaar door de zorgverzekeraar vergoed.
Dit komt neer op 4 -5 consulten per kalenderjaar.
Als u behoefte heeft aan meer consulten, dan is het mogelijk de behandeling op eigen kosten voort te zetten.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en eventuele kosten.
Er zijn een aantal verzekeraars die deze consulten wel vergoeden als u aanvullend bent verzekerd.
Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Alle zorg die geleverd wordt binnen de basisverzekering valt onder het eigen risico.
Sinds 2012 is de diëtist vrij toegankelijk en is een verwijzing niet verplicht.
Echter enkele zorgverzekeraars stellen wel de eis van een verwijzing.
Deze kunt u verkrijgen via uw (huis)arts.

Vergoeding bij ketenzorg

Voor mensen met diabetes en COPD wordt dieetadvisering vanuit ketenzorg gefinancierd.
Hier gelden andere afspraken. Vraag welke afspraken gelden en welke mogelijkheden er voor u zijn.

Niet nagekomen afspraken

Bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren afmelden om te voorkomen dat de gereserveerde tijd bij u in rekening wordt gebracht.

Directe en indirecte tijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit 2 componenten:

1. De directe tijd: de tijd waarbij u aanwezig bent;
2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteed aan onder andere het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies,
het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Voorlichting

Op aanvraag worden voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en scholingen georganiseerd
over verschillende onderwerpen en voor verschillende doelgroepen.
U kunt hierbij denken aan scholen, peuterspeelzalen of verengingen (bijvoorbeeld plattelandsvrouwen, sportverengingen, etc.)

Supermarktrondleidingen
Diëtistenpraktijk Jitske Visser organiseert, tegen vergoeding, supermarktrondleidingen.
In groepen van maximaal 6 personen gaat u met een kritische blik langs de schappen in de supermarkt.
De diëtist leert u onder andere wat de betekenis is van de informatie op de etiketten van de diverse producten.
Dit is een leuke, leerzame en vooral verhelderende activiteit voor iedereen!

Voorlichtingsactiviteiten voor scholen, bedrijven, instellingen, huisvrouwenverenigingen en groepen
diëtistenpraktijk Jitske Visser organiseert regelmatig op maat gemaakte voorlichtingsactiviteiten.
U kunt hierbij denken aan voorlichting over gezonde voeding op scholen, eventueel gecombineerd met een supermarktrondleiding.
Maar ook voor bedrijven kunnen wij een bijdrage leveren om de werknemers een gezonder leefpatroon aan te leren.

Nieuws

Vanaf 1 mei 2016 zit diëtistenpraktijk Friesland gevestigd in de praktijk voor Fysiotherapie Kollum Grijpskerk.
Adres: de Anjen 2 te Kollum.
Op dinsdag middag en woensdag ochtend is diëtist Jitske Visser aanwezig in de praktijk.
Wilt u eerst kennismaken met de diëtist?
Dat kan via 06-50590028, of [email protected] Tot ziens in Kollum!

Locaties

Wij hebben op de volgende locaties spreekuur:

Locatie de Westereen:
Fogelsang 69
9271 GC De Westereen

Locatie Kollum: Praktijk voor Fysiotherapie Kollum en Grijpskerk
De Anjen 2
9291 PE Kollum

Locatie Schiermonnikoog:
Mw P.S.C. Kouwenhoven
apotheekhoudend huisarts
van Starkenborghstraat 17
9166 PL Schiermonnikoog

Omgeving Oosterwolde-Haulerwijk-Donkerbroek
Huisartsenpraktijk de Kern
Hoofdweg Boven 5
8433 LA Haulerwijk

Contact

Correspondentieadres:

Diëtistenpraktijk Jitske Visser
Fogelsang 69
9271 GC de Westereen
GSM: 06-50590028
[email protected]

Afspraak maken:

Voor het bezoeken van het spreekuur is een afspraak nodig. Hiervoor kunt u op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Het is eventueel ook mogelijk om gebruik te maken van het avond spreekuur. GSM: 06-50590028 Wanneer u geen gehoor krijgt, kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Voor het maken van een afspraak kunt u ook het formulier onderaan deze site invullen.

Afspraak afzeggen:

Mocht u onverhoopt het spreekuur niet kunnen bezoeken, dan graag 24 uur van tevoren afmelden om te voorkomen dat de gereserveerde tijd bij u in rekening wordt gebracht.

Huisbezoek:

Bent u om medische redenen niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen, dan kunt u bellen voor een huisbezoek. Cliënten uit de omgeving Oosterwolde-Haulerwijk-Donkerbroek kunnen alleen een afspraak maken in de vorm van een huisbezoek.